Αν ήτανε το ίδιο, θα το ήτανε αυτό

Blast from the past!

Highlights!

αν ήτανε το ίδιο, θα το ήτανε αυτό
μπορεί δηλαδή να είναι ένας γάμος με, δυο γονείς και τέσσερις

You may also like...